PLANTAARDIGE LANDBOUWSYSTEMEN
PLANT-AS-® IS EEN AGRARISCHE DIENSTVERLENER DIE ZOWEL DE FYSIEKE ALS DE DIGITALE INFRASTRUCTUUR LEVERT DIE NODIG IS OM DE VRAAG NAAR VERSE PRODUCTEN WAAR OOK TER WERELD TE ONDERSTEUNEN, DOOR MIDDEL VAN EEN THEMATISCHE BENADERING VAN HET BEHEER VAN DE TOELEVERINGSKETEN. WE DOEN DIT IN LIJN MET DE BELANGRIJKSTE MILIEU- EN MENSELIJKE OVERWEGINGEN WAARMEE ONZE SAMENLEVING VANDAAG DE DAG WORDT GECONFRONTEERD, NIET OMDAT HET MOET, MAAR OMDAT WE GELOVEN DAT HET EEN ABSOLUTE NOODZAAK IS, GEEN OPTIE. DE VERSKETEN VAN MORGEN IS DIGITAAL. HET IS EEN OPEN ARCHITECTUUR DIE PRODUCTAANPASSING EN KLANTENBINDING MOGELIJK MAAKT. OMDAT WIJ DE UITDAGINGEN BEGRIJPEN WAARMEE ONZE KLANTEN IN DIT NIEUWE POST-PANDEMISCHE TIJDPERK VAN TOELEVERINGSKETENBEPERKINGEN WORDEN GECONFRONTEERD EN HUN EXISTENTIËLE BEHOEFTE OM GEGEVENS EN SOFTWARE TE GEBRUIKEN OM CONCURRENTIEVOORDELEN TE BEHOUDEN EN/OF TE CREËREN, WERKEN WIJ MET HEN SAMEN EN INVESTEREN WIJ VEEL OM OPLOSSINGEN OP MAAT TE ONTWIKKELEN. WIJ KENNEN DE CRUCIALE WAARDE VAN GEGEVENS OP ONDERNEMINGSNIVEAU EN ONS DIENSTENAANBOD BIEDT U DE ZICHTBAARHEID EN HET NUT OM UW BEDRIJF ZONDER ONDERBREKING TE LATEN FUNCTIONEREN.